Capital Value en Provada organiseren de Dag van de Betaalbare Huurwoning

03 april 2023

Kom op 15 juni naar Provada

De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. PROVADA en Capital Value slaan daarom de handen ineen voor de 'Dag van de Betaalbare Huurwoning' op donderdag 15 juni. Corporaties zijn...

Zorginstellingen uitgedaagd door hoge indexaties

19 augustus 2022

De hoge inflatie waar Nederland momenteel mee te maken heeft, heeft grote consequenties voor zorginstellingen die woonzorgcomplexen van beleggers of corporaties huren. Veel huurcontracten voorzien...

Staedion start met de verkoop van twee wooncomplexen in Delft

15 september 2021

23 appartementen in Delft

Woningcorporatie Staedion is gestart met de verkoop van twee wooncomplexen in de Molenbuurt in Delft. Het betreft De Hoop met 23 appartementen en Oliemolen met 56 eengezinswoningen. Capital Value...

88 procent van de corporaties wil een actieve rol spelen om de tekorten op de zorgvastgoedmarkt terug te dringen

02 december 2020

Woningcorporaties zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd binnen de zorgvastgoedmarkt. Dit blijkt uit een recente enquête van Capital Value onder woningcorporaties. Ruim 88% van de...

Manon Kuipers en Danny La Rose (Capital Value) over zorgvastgoed

22 juni 2020

Manon Kuipers en Danny La Rose (Capital Value) over zorgvastgoed

Groei en optimisme kenmerken de woningbeleggingsmarkt, zorgvastgoed en Capital Value. Zo kopt het onlangs verschenen artikel over Capital Value in de Zorgvastgoed special van VastgoedVisie. Manon...

89 procent van de corporaties zet nieuwbouwplannen door ondanks Coronacrisis

07 april 2020

Uit een recent uitgevoerd onderzoek van Capital Value (begin april) onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89% van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege het...

Woningtekort in Nederland opgelopen naar 315.000 woningen

10 februari 2020

Het woningtekort in Nederland is begin 2020 opgelopen naar 315.000 woningen. Dat is 4% van de woningvoorraad. Door de terugval van het aantal bouwvergunningen in 2019 en de onverwacht sterke groei...

Woonzorg Nederland start met verkoop ontwikkelingslocatie in Ede

16 oktober 2019

Locatie De Klinkenberg Ede, Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland start met de verkoop van herontwikkelingslocatie 'De Klinkenberg' in Ede. De Klinkenberg biedt een unieke kans voor het realiseren van 100 nieuwe appartementen. Op dit moment...

Haag Wonen start verkoop woon-zorgcomplex in Den Haag

11 april 2019

Woningcorporatie Haag Wonen start met de verkoop van woon-zorgcomplex Eden in Den Haag. De investering bestaat uit 30 intramurale zorgwoningen, 2 kinderdagverblijven, 2 bedrijfsruimten en 16...

Stichting Christelijke Woningcorporatie start met verkoop 27 grondgebonden woningen in Tiel

13 februari 2019

Prins Bernhardlaan Tiel

Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) is gestart met de verkoop van wooncomplex ‘Prins Bernhardlaan’ in Tiel. Capital Value begeleidt SCW bij de verkoop. De verkoop is op 13...

Nog nooit zoveel huurwoningen verkocht in Nederland

11 december 2018

Nog nooit zoveel interesse in Nederlandse huurwoningen

Nog nooit was de belangstelling voor huurwoningen onder binnen- en buitenlandse beleggers zo groot. In 2018 zijn in totaal circa 46.000 huurwoningen verkocht ter waarde van 8,5 miljard euro, een...

Intermaris start verkoop unieke woon-zorgportefeuille in Noord-Holland

22 oktober 2018

Intermaris Care Portfolio

Intermaris start met de verkoop van een woon-zorgportefeuille van in totaal 265 eenheden. Het betreft 251 sociale (zorg) woningen, 13 maatschappelijke ruimten en 1 perceel grond in de provincie...

Vestia gaat circa 1.065 (zorg)woningen in de provincie Groningen verkopen

27 juli 2018

Noorderlicht portefeuille  Groningen

Vestia wil de komende jaren een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in haar vier kerngemeenten in de regio's Rijnmond en Haaglanden. Daarom start binnenkort de verkoop...

Woningbeleggingen naar record in 2018

10 juli 2018

Woningbeleggingen naar record

In het eerste half jaar van 2018 is er voor 3,5 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Nooit eerder was het investeringsvolume in huurwoningen in het eerste halfjaar zo hoog. Dit blijkt uit...

l’escaut woonservice start met de verkoop van 5 complexen in Vlissingen en Oost-Souburg

14 maart 2018

l'escaut woonservice start met de verkoop van een portefeuille van 5 complexen in Zeeland. De portefeuille bestaat in totaal uit 7 eengezinswoningen en 15 meergezinswoningen op loopafstand van het...

Corporaties willen de komende jaren meer woningen realiseren

12 februari 2018

Corporaties willen meer woningen realiseren

In 2017 zijn door corporaties circa 14.500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016, waarin een dieptepunt in de bouwproductie werd bereikt van...

Stichting Elkien start met de verkoop van 111 woningen in Leeuwarden, Drachten en Bergum

16 januari 2018

Elkien Leeuwarden

Woningstichting Elkien start met de verkoop van een deel van haar woningportefeuille in Friesland. Deze portefeuille bevat in totaal 59 eengezinswoningen en 52 meergezinswoningen. De woningen...

Stichting De Woonmensen start met de verkoop van wooncomplex De Boog in Apeldoorn

04 september 2017

Woningcomplex De Boog Apeldoorn

Stichting De Woonmensen start met de verkoop van het wooncomplex De Boog in Apeldoorn. De Boog, gelegen aan de Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan, bestaat uit 19 appartementen met berging en...

Woningmarktstudie DNB: Corporaties spelen een belangrijke rol

09 mei 2017

sanssoucis

Bron: Vastgoedmarkt | Het tekortschietend aanbod van middeldure huurwoningen in de grote steden verergert de oververhitting. Een groter vrijehuursegment vormt de sleutel om de woningmarkt te...

Regelgeving verkoop corporatiewoningen gewijzigd per 1 april

05 april 2017

Corporatiewoning

Het Ministerie heeft de regelgeving voor de verkoop van corporatiewoningen aangepast. Naast de wijzigingen heeft de Minister getracht de leesbaarheid te verbeteren. Ook is een aantal technische...

Woonbedrijf ieder1 start verkoop 62 woningen

14 november 2016

Woonbedrijf ieder1 is voornemens een deel van haar bezit te verkopen. Het betreft 7 complexen met in totaal 62 woningen en 4 commerciële eenheden in de binnenstad van Zutphen. Capital Value...

Rentree start verkoop van 67 woningen in Deventer

04 oktober 2016

Woningstichting Rentree is gestart met de verkoop van een portefeuille bestaande uit  in totaal 3 complexen met in totaal 67 woningen (24 eengezinswoningen en 43 meergezinswoningen),...

Elan Wonen start verkoop nieuwbouwcomplex in Haarlem

11 augustus 2016

Elan Wonen is gestart met de verkoop van nieuwbouwcomplex Aquaverde in Haarlem. Het complex bestaat uit 54 appartementen met ondergelegen bergingen en parkeergelegenheid en ligt op een markante...

Maasdelta start verkoop complex Raadhuisstraete

12 februari 2016

Maasdelta

Stichting Maasdelta Groep is onlangs gestart met de verkoop van complex Raadhuisstaete. Het complex in Spijkenisse omvat in totaal 15 appartementen, ca. 2.800 m², kantoor-/winkelruimte...

Onderzoek naar beheersing frauderisico's bij verkoop corporatiewoningen

14 december 2015

Beheersing frauderisico's

Woningcorporaties zijn op de goede weg als het gaat om het invoeren van beheersmaatregelen om frauderisico’s bij de verkoop van corporatiebezit te voorkomen. Toch is er nog ruimte voor...

Nieuwe workshop: taxeren tegen marktwaarde

30 juli 2015

Taxeren marktwaarde

De nieuwe Woningwet verplicht corporaties om de vastgoedportefeuille over 2016 te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Het implementeren van de nieuwe waarderingsregels en het...

FD: Gemeente moet belegger omarmen

13 maart 2015

FD

Bron: het Financieele Dagblad | Nederland heeft een ernstig tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Een belangrijke oorzaak is de ondergeschikte rol van beleggers. Waar woningcorporaties in...

Ondanks record aan beschikbaar kapitaal zal aanbod huurwoningen niet voldoende stijgen

09 februari 2015

Sharedvalue

Pensioenfondsen en corporaties alleen kunnen het tekort aan huurwoningen niet oplossen. Er is een recordvolume aan kapitaal beschikbaar, de rente is laag én er is een grote vraag van...

Corporatiegids Magazine: Servatius over complexgewijs verkopen

26 november 2014

Corporatiegids

In de november editie van Corporatiegids Magazine vertelt Woningstichting Servatius over complexgewijs verkopen.

Novelle herziening woningwet half jaar uitgesteld

19 september 2014

Woning

Bron: PropertyNL - De Novelle van minister Blok zal zeker niet per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Eerder had de Tweede Kamer al aangegeven met behandeling van de Novelle te willen wachten...

Sessie over complexgewijs verkopen op Nationaal Symposium Woningcorporaties

15 juli 2014

Nationaal Symposium Woningcorporaties

Op 2 en 3 oktober a.s. vindt het Nationaal Symposium Woningcorporaties plaats in Nieuwegein. Tijdens het symposium wordt u geïnformeerd over dé cruciale ontwikkelingen in de...

Online platform voor complexgewijs aanbod corporatiewoningen

30 juni 2014

Corporatiemarkt

Vandaag is het nieuwe online platform voor woningcorporaties en beleggers gepresenteerd onder de naam Corporatiemarkt.com. Op dit  platform kunnen corporaties hun aanbod van woningcomplexen...

Wooninvesteringsfonds start met verkoop 3.848 woningen

04 juni 2014

WIF

Het Wooninvesteringsfonds (WIF) start met de verkoop van een woningportefeuille verspreid over Nederland. Het gaat om 3.848 woningen. Capital Value begeleidt de verkoop.  

Gemeenten kunnen ondersteunen bij verkoop corporatiewoningen

11 februari 2014

Shared Value 2014

Het tekort aan goede huur-en koopwoningen in Nederland loopt op. Waar in 2009 nog 80.000 woningen werden gebouwd, daalde de bouwproductie in 2013 naar een historisch dieptepunt van 35.000...

Ministerie past regelgeving voor verkoop corporatiewoningen aan

25 september 2013

Corporatiewoning

De nieuwe regelgeving die zal gaan gelden voor de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers zal per 1 oktober a.s. in werking treden. De regels zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant....

Woningtekort stijgt naar 400.000 woningen

13 februari 2023

Woningtekort stijgt naar 400.000 woningen

Bouw van 40.000 woningen mogelijk uitgesteld | Het woningtekort komt in 2023 uit op ruim 325.000 woningen, dat is 4% van de voorraad en een stijging ten opzichte van 2022 (279.000). Dit blijkt uit...

Mogelijk uitstel bouw van 25.000 woningen in 2022

04 april 2022

Mogelijk uitstel bouw van 25.000 woningen in 2022

In februari 2022 was de verwachting dat het woningtekort tot 2024 verder op zou lopen naar 316.000 woningen. Slechts twee maanden later staat de woningmarkt voor een nieuwe uitdaging. Door een...

Woonstede start met de verkoop van een studentencomplex in Ede

02 juni 2021

Studentencomplex in Ede

Woonstede start met de verkoop van een omvangrijk studentencomplex aan de Hoefweg in Ede. Het complex omvat 292 studentenwoningen verdeeld over drie gebouwen. Het complex is onaangebroken en...

Transactievolume woningbeleggingsmarkt bereikt een record van 10 miljard Euro

01 december 2020

De lage rentestand in combinatie met het vertrouwen in de robuuste Nederlandse woningbeleggingsmarkt die ook tijdens de coronacrisis stabiel is gebleken,  hebben geleid tot een nieuw record...

Elkien start met de verkoop van 357 garageboxen in Friesland

11 juni 2020

Elkien start met de verkoop van een portefeuille met 357 garageboxen in Friesland. De 357 garageboxen liggen verspreid over 8 verschillende plaatsen in Friesland.

Woningcorporatie ZVH start met de verkoop van 25 eengezinswoningen in Zaandam

11 maart 2020

Woningcorporatie ZVH start met de verkoop van twee wooncomplexen in Zaandam. De aangebroken complexen omvatten in totaal 25 geliberaliseerde eengezinswoningen. Alle woningen beschikken over een...

Liberalisatiegrens per 1 januari 2020 verhoogd

18 november 2019

Liberalisatiegrens per 1 januari 2020 omhoog

De liberalisatiegrens voor zelfstandige wooneenheden zal per 1 januari 2020 worden verhoogd naar € 737,14. Deze verhoging kan gevolgen hebben voor lopende verkoopprocessen en biedt...

Woonstichting 'thuis start met verkoop woningportefeuille regio Eindhoven

25 april 2019

Woningportefeuille regio Eindhoven

Woonstichting 'thuis start met de verkoop van een woningportefeuille bestaande uit 87 appartementen, 7 commerciële ruimten en 321 garageboxen in Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven en...

Voorgenomen wetswijziging geeft corporaties belangrijke rol in het middenhuursegment

04 april 2019

Voorgenomen wetswijziging versoepeling markttoets

Op dinsdag 2 april jl. nam de Tweede Kamer een motie aan om de markttoets te versoepelen voor woningen met huren tot 1.000 euro per maand. Dit betekent dat corporaties binnen de regelgeving weer...

Woningtekort loopt op naar 263.000 woningen

11 februari 2019

De woning(beleggings)markt in beeld

Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, wordt het tekort begin 2019 nu...

Staedion start met verkoop ontwikkellocatie Beatrixkwartier

03 december 2018

Beatrixkwartier in Den Haag

Staedion is onlangs gestart met de verkoop van een ontwikkellocatie in het Beatrixkwartier in Den Haag. Op de locatie kan onder voorwaarden een gemengd programma worden gerealiseerd van circa...

Vestia start met verkoop zorgportefeuille Noorderlicht in Groningen

27 september 2018

Noorderlicht zorgportefeuille

Vestia wil de komende jaren een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in haar vier kerngemeenten in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. In juli kondigde de corporatie...

Stijgend tekort aan zorgwoningen ondanks grote investeringen

16 juli 2018

Stijgend tekort aan zorgwoningen

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. In het eerste half jaar van 2018 is voor circa 300 miljoen euro geïnvesteerd in dit segment. Dit betreft ca. 9%...

Lefier start met de verkoop van het Pepergasthuis in Groningen

22 mei 2018

Het Pepergasthuis Groningen

Lefier start met de verkoop van het Pepergasthuis, een monumentaal complex met een unieke ligging in de binnenstad van Groningen. Het complex bestaat uit 29 zelfstandige huurwoningen, een kerk,...

IJsseldal Wonen start met de verkoop van wooncomplex De Nieuwenhof en nieuwbouwlocatie in Voorst

27 februari 2018

IJsseldal Wonen start met de verkoop van wooncomplex ‘De Nieuwenhof’ en een nieuwbouwontwikkeling van twee appartementencomplexen met beide 17 appartementen, gelegen aan De...

Woningtekort loopt verder op en groeit tot 2020

05 februari 2018

Woningbeleggingsmarkt in beeld

Het woningtekort loopt tot 2020 nog verder op. Waar eerder verwacht werd dat het tekort vanaf eind 2018 op het hoogtepunt zou zijn, blijkt het tekort nu langer aan te houden en op te lopen naar...

Heuvelrug Wonen start met de verkoop van wooncomplex De Keiheuvel in Leersum

28 november 2017

De Keiheuvel Leersum

Heuvelrug Wonen start met de verkoop van het wooncomplex De Keiheuvel in Leersum. Het betreft een volledig geliberaliseerd en onaangebroken complex met in totaal 24 wooneenheden (20 appartementen...

Woonbedrijf ieder1 start met de verkoop van wooncomplex Het Baken in Deventer

11 juli 2017

Het Baken Deventer

Woonbedrijf ieder1 start met de verkoop van het bijzondere wooncomplex Het Baken in Deventer. Het Baken, gelegen aan het Brandts Buyspark 39-83 (o), bestaat uit 22 appartementen, een...

Haag Wonen start met de verkoop van wooncomplex Drentse Hoek in Den Haag

24 april 2017

Drentse Hoek in Den Haag

Haag Wonen start met de verkoop van het markante wooncomplex Drentse Hoek in Den Haag. Drentse Hoek bestaat uit 91 appartementen, 2 commerciële ruimten en parkeergelegenheid op eigen terrein....

Stadlander start met verkoop 3 complexen in Noord-Brabant

02 februari 2017

Bergen op Zoom

Stichting Stadlander is voornemens drie complexen te verkopen met in totaal 170 appartementen, 1 commerciële ruimte en 63 parkeerplaatsen. De complexen liggen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en...

DeltaWonen verkoopt appartementen in Zwolle aan Syntrus Achmea

10 oktober 2016

Woningcorporatie deltaWonen heeft 20 levensloopbestendige appartementen verkocht in Zwolle. Het betreft vrije sector huurwoningen in complex “Sans Soucis” in de wijk Stadshagen. ...

Woningbelang start verkoop van 28 meergezinswoningen in Valkenswaard

03 oktober 2016

Woningbelang is gestart met de verkoop van woningcomplex De Rede. Het betreft een onaangebroken complex met 28 meergezinswoningen in het centrum van Valkenswaard. Alle appartementen beschikken...

Woonpunt start verkoop portefeuille van circa 186 woningen

07 juli 2016

Maastricht

Woningcorporatie Woonpunt uit Maastricht is onlangs gestart met de verkoop van een portefeuille van ca. 186 woningen, bijbehorende parkeerplaatsen en enkele commerciële ruimten. De woningen...

deltaWonen start met verkoop complex in Zwolle

08 februari 2016

deltaWonen

Stichting deltaWonen is vandaag gestart met de verkoop van woningcomplex Sans Soucis in Zwolle. Het betreft een onaangebroken complex in de wijk Stadshagen, een moderne jonge woonwijk...

Thuisvester start met verkoop woningportefeuille buiten werkgebied

01 oktober 2015

Thuisvester

Woningcorporatie Stichting Thuisvester start met de verkoop van een woningportefeuille bestaande uit 7 complexen met in totaal 178 woningen met parkeerplaatsen en 2 commerciële ruimten....

Tips & tricks complexgewijs verkopen

09 juli 2015

Workshop

Welke complexen uit uw portefeuille komen in aanmerking voor verkoop en hoe richt u het verkoopproces zo in dat u een optimaal resultaat bereikt én aan de regelgeving voldoet? Capital Value...

Buitenlandse interesse in Nederlandse huurwoningen verder toegenomen

03 maart 2015

Research

Londen, 3 maart 2015 – De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen is sterk toegenomen. Voor 2015 geven beleggers uit het buitenland aan bijna 3 miljard euro...

Themasessie complexgewijs verkopen op Woningcorporatie Dag 2015

20 januari 2015

Woningcorporatie Dag 2015

Op 22 april a.s. vindt de Woningcorporatie Dag plaats op Nyenrode in Breukelen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door IVVD, Building Business en Vastgoedjournaal. In de ochtend zal Capital Value...

Onderzoek naar waarderingsmethode corporatiebezit

17 november 2014

Onderzoek

Bron: Vastgoedmarkt | Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) adviseert minister Blok voor het einde van het jaar over de wettelijk te verankeren waarderingsmethode voor het vastgoed. CFV doet...

Liberalisatiegrens drie jaar bevroren

17 september 2014

Blok

Bron: Vastgoedmarkt - De liberalisatiegrens voor huurwoningen (nu 700 euro) zal met ingang van 2015 voor drie jaar worden bevroren, zodat er meer ruimte komt voor de vrije huursector en de...

Nieuwe workshops complexgewijs verkopen

07 juli 2014

Workshop

Op dinsdag 2 september, woensdag 15 oktober en dinsdag 25 november organiseert Capital Value een workshop over het complexgewijs verkopen van corporatiewoningen aan beleggers....

Artikel CorporatieGids: Complexgewijs verkopen, complexe materie?

26 juni 2014

CorporatieGids

In de juni editie CorporatieGids Magazine vindt u een interview met Kees van Harten , directeur bij Capital Value, over de mogelijkheden van complexgewijze verkoop van corporatiewoningen.

Nieuwe publicatie Ministerie over Nederlandse woningmarkt

04 juni 2014

Overhandiging rapport

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) presenteerde tijdens de Provada een nieuwe brochure voor buitenlandse beleggers over het investeren in de Nederlandse...

Amerikanen, Duitsers en Engelsen willen Nederlandse huurwoningen

22 januari 2014

Internationale meeting

De belangstelling van internationale beleggers voor de aankoop van huurwoningen in Nederland is explosief toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value dat vandaag op de Nederlandse...

Portaal start met verkoop van 15 onzelfstandige woningen en één horecaruimte in Arnhem

01 november 2022

Woningcorporatie Portaal is gestart met de verkoop van een complex met 15 onzelfstandige woningen en een horecaruimte in Arnhem. Het complex is gebouwd in 1998. De woningen zijn gelegen op de...

Woningtekort loopt nog zeker drie jaar op tot 316.000 woningen in 2024

10 februari 2022

Woningtekort loopt nog zeker drie jaar op

Met een woningtekort van bijna 279.000 woningen (3,5% van de voorraad) is de druk op de Nederlandse woningmarkt ongekend hoog. Ondanks de huidige inspanningen van overheid en marktpartijen zal...

Capital Value: 2020 sterk jaar op zorgvastgoedbeleggingsmarkt

21 december 2020

  Zorgvastgoed blijft aantrekkelijk als langetermijninvestering ondanks roerige tijden op de vastgoed- en zorgmarkt. Als gevolg van de grote opgave in zorgvastgoed en het aantrekkelijke...

Transactievolume woningbeleggingen naar 4,8 miljard euro in eerste helft 2020

25 juni 2020

Transactievolume eerste helft 2020 naar 4,8 miljard euro

Op de Nederlandse beleggingsmarkt voor huurwoningen werd in het eerste half jaar van 2020 een nieuw record transactievolume behaald. In totaal werd er voor 4,8 miljard euro aan huurwoningen...

Alwel start met de verkoop van 129 meergezinswoningen in Etten-Leur

04 juni 2020

Bernhardlaan Etten-Leur

Alwel start met de verkoop van drie wooncomplexen verdeeld over verschillende locaties in Etten-Leur. De complexen omvatten in totaal 129 meergezinswoningen, 6 commerciële ruimten, 3...

Pré Wonen start met verkoop Piet Blom gebouw in Heemskerk

20 februari 2020

Piet Blom gebouw Heemskerk

Pré Wonen start met de verkoop van het Piet Blom gebouw in Heemskerk. Het betreft een onaangebroken complex bestaande uit 16 appartementen en 21 commerciële ruimten. Alle woningen in het...

Wassenaarsche Bouwstichting start met verkoop van twee complexen

22 oktober 2019

Wassenaarsche Bouwstichting Voorschoten

De Wassenaarsche Bouwstichting start met de verkoop van twee complexen in Leidschendam en Voorschoten met in totaal 46 woningen.

Vooruitgang start met verkoop Woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim

17 april 2019

Woningcorporatie Vooruitgang start met de verkoop van woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim. Het betreft een multifunctioneel complex, bestaande uit in totaal 99 woningen, ca. 5.200 m²...

Stichting WonenBreburg start met verkoop twee wooncomplexen in Breda

04 april 2019

Stichting WonenBreburg start met de verkoop van twee in het oog springende wooncomplexen in Breda. In totaal worden er 113 woningen en 84 parkeerplaatsen aan de Dirk Hartogstraat (complex...

Woningstichting Barneveld start met verkoop woningportefeuille in Barneveld

08 januari 2019

Woningstichting Barneveld is gestart met de verkoop van twee wooncomplexen in Barneveld. De investering bestaat uit in totaal 28 woningen 2 commerciële ruimten, een parkeerdek en twee...

Bui­ten­land­se pen­si­oen­fond­sen wil­len tot 2021 meer dan 12 mil­jard eu­ro in­ves­te­ren in Ne­der­land­se huur­wo­nin­gen

27 november 2018

In 2021 zijn mogelijk 100.000 Nederlandse woningen in handen van buitenlandse pensioenfondsen. Internationale beleggers hebben een ongekende belangstelling voor Nederlandse huurwoningen. In 2018...

Sité Woondiensten start verkoop wooncomplex ‘Schouwburgblok Lookwartier’ in Doetinchem

25 september 2018

Schouwburgblok Lookwartier Doetinchem

Sité Woondiensten start met de verkoop van het wooncomplex ‘Schouwburgblok Lookwartier’ in Doetinchem. De investering bestaat uit 66 woningen, 51 parkeerplaatsen en 2...

Start verkoop wooncomplex en perceel grond in Eelde

12 juli 2018

Schoollaan 20 in Eelde

Habion start met de verkoop van een wooncomplex en nabijgelegen perceel grond in Eelde (provincie Drenthe). Het complex en perceel grond worden aangeboden in combinatie met een nabijgelegen...

Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) start met de verkoop van 5 appartementen en 5 commerciële ruimten in Zaandam

24 april 2018

Kepplerstraat

ZVH start met de verkoop van de volledig Portefeuille ‘Kepplerstraat’ in Zaandam. De investering bestaat uit 5 verhuurde winkels met bovengelegen separate maisonnettewoningen en ligt...

Staedion start met de verkoop van 53 appartementen in wooncomplex Tuvista in Delft

19 februari 2018

Tuvista Staedion Delft

Woningcorporatie Staedion start met de verkoop van 53 appartementen in het wooncomplex Tuvista in Delft. Het complex, gebouwd in 2009, bestaat in totaal uit 72 appartementen en een...

Steeds meer buitenlandse pensioenfondsen willen Nederlandse huurwoningen

29 januari 2018

Buitenlandse beleggers willen huurwoningen

De afgelopen vijf jaar hebben buitenlandse investeerders voor meer dan vijf miljard euro Nederlandse huurwoningen aangekocht. In 2017 investeerden zij circa 950 miljoen euro. Voor 2018 geven...

Woningcorporatie Elan Wonen start met de verkoop van 2 complexen in Heemstede en IJmuiden

05 september 2017

Heemstede De Waterhof

Woningcorporatie Elan Wonen start met de verkoop van wooncomplex De Waterhof in Heemstede en wooncomplex De Komeet in IJmuiden. De complexen bestaan uit in totaal 99 woningen en een...

De Goede Woning start met de verkoop van 3 complexen in Zoetermeer

18 mei 2017

Abeelzoom / Acaciazoom in Zoetermeer

Woningcorporatie De Goede Woning start 18 mei 2017 met de verkoop van 3 complexen in de wijken Rokkeveen, Palenstein, Dorp en Meerzicht in Zoetermeer. De complexen bestaan uit 55 woningen en 62...

LEKSTEDEwonen en Woongoed Zeist starten met de verkoop van Huis Zoudenbalch in Utrecht

12 april 2017

Huis Zoudenbalch

LEKSTEDEwonen en Woongoed Zeist starten met de verkoop van Huis Zoudenbalch, een rijksmonumentaal complex met een unieke ligging in de binnenstad van Utrecht. Huis Zoudenbalch beschikt over 24...

Wonen Limburg start met verkoop complex in Sittard

12 december 2016

Wonen Limburg is voornemens een woningcomplex te verkopen bestaande uit twee gebouwen met in totaal 62 appartementen en 12 parkeerplaatsen te Sittard. Capital Value zal het verkoopproces namens...

Aanpassing verkoopregels voor woningcorporaties

04 oktober 2016

Het Ministerie heeft recent de verkoopregels geldend voor de verkoop van corporatiewoningen onderzocht en geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek heeft de Minister het...

Waterweg Wonen start verkoop 31 eengezinswoningen

22 augustus 2016

Waterweg Wonen is gestart met de verkoop van twee wooncomplexen met respectievelijk 10 en 21 eengezinswoningen in Vlaardingen. De complexen uit 2012 en 2014, liggen in de wijk Babberspolder....

Volg een workshop complexgewijs verkopen aan beleggers

01 juni 2016

Workshop

Op 30 juni, 31 augustus en 14 september biedt Capital Value weer gratis workshops van een dagdeel aan over de complexgewijze verkoop van corporatiewoningen. De workshop biedt u de...

Toenemende buitenlandse interesse voor nieuwbouw huurwoningen

13 januari 2016

Onderzoek internationale beleggers

De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen blijft onverminderd hoog. Voor 2016 geven beleggers uit het buitenland aan meer dan 3 miljard euro beschikbaar te hebben voor...

Servatius start verkoop woningportefeuille in Maastricht e.o.

14 september 2015

Servatius

Woningcorporatie Servatius is gestart met de verkoop van een woningportefeuille van in totaal 129 woningen verdeeld over 9 complexen. De woningen liggen in Maastricht en Eijsden.

De Nieuwe Woningwet treedt in werking

01 juli 2015

Rijksoverheid

Per 1 juli 2015 is de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2013-02) komen te vervallen en is de Nieuwe Woningwet en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in...

Nieuwe workshop verkoop corporatiewoningen

23 februari 2015

Workshop

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van complexgewijze verkoop van corporatiewoningen aan beleggers of aan collega-corporaties? Op woensdag 8 april organiseert Capital Value...

Buitenlandse beleggers kopen voor meer dan 1,5 miljard euro Nederlandse huurwoningen

18 december 2014

Internationaal

Buitenlandse beleggers hebben in 2014 voor ruim 1,5 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Tot nu toe werden in ca. 10 transacties in totaal circa 14.300 huurwoningen verkocht...

Nederlandse woningmarkt is gebaat bij corporaties die grotere stappen willen zetten

10 november 2014

Nederlandse woningen

Bron: PropertyNL - Nederlandse vastgoedprofessionals maken zich zorgen of corporaties in de komende periode de stap zullen zetten naar de verkoop van grotere portefeuilles met te liberaliseren...

Marktwaarde wint terrein bij corporaties

07 augustus 2014

Corporatiewoning

Bron: Vastgoedmarkt. Een groeiend aantal corporaties zet zijn bezit tegen marktwaarde op de balans. Dat meldt softwareleverancier Reasult na onderzoek van de jaarrekeningen 2013 van sociale...

WIF start met verkoop portefeuille te Lent

02 juli 2014

WIF Lent

Op 2 juli jl. is Wooninvesteringsfonds (WIF Lent B.V.) gestart met de verkoop van een woningportefeuille van ca. 305 woningen te Lent (Gemeente Nijmegen). De woningen zijn verdeeld over vijf...

Nederland hotspot voor buitenlandse partijen

10 juni 2014

Provada

Bron: Vastgoedmarkt. Het sentiment onder buitenlandse beleggers over de Nederlandse residentiële en commerciële vastgoedmarkt is binnen zes maanden ten goede gekeerd. Nederland werd van...

Vestia start met verkoop van 6.595 woningen

20 maart 2014

Vestia

Woningcorporatie Vestia gaat zich richten op haar kerntaken in de regio’s Rijnmond en Haaglanden en biedt daarom een groot gedeelte van het bezit buiten deze regio’s ter overname...

Grote belangstelling voor toelichting nieuwe circulaire

03 oktober 2013

Toelichting circulaire

Capital Value organiseerde op 2 oktober jl. in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatiebijeenkomst over de nieuwe regelgeving voor de verkoop...