Onderzoek naar waarderingsmethode corporatiebezit

17 november 2014

Onderzoek

Bron: Vastgoedmarkt | Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) adviseert minister Blok voor het einde van het jaar over de wettelijk te verankeren waarderingsmethode voor het vastgoed. CFV doet dit op verzoek van de minister die het voornemen heeft corporaties in de toekomst het vastgoed dat ze in exploitatie hebben in de jaarrekening te laten waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. 

Voor dit advies heeft CFV Ortec Finance gevraagd te inventariseren hoe de marktwaarde momenteel bepaald wordt en hoe de wettelijke verplichting vormgegeven kan worden. De marktwaarderingsmethode moet aansluiten bij de markt en bruikbaar zijn voor interne en externe toezichthouders, financiers en overige stakeholders bij corporaties. Daarnaast moet de waarderingsmethode bruikbaar zijn bij de toekomstige scheiding tussen DAEB- en niet-DAEB-bezit en bijdragen aan de professionalisering van de vastgoedsturing door corporaties. Tenslotte moeten de administratieve lasten zo beperkt mogelijk zijn. Als bouwsteen voor het advies heeft CFV Ortec Finance gevraagd om aanbevelingen te formuleren voor een modelmatige waardering op basis van de ‘discounted cash flow’ methode.

Bij deze aanbevelingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om een waarderingshandboek op te stellen. Daarnaast maken de wijze waarop dit handboek jaarlijks geactualiseerd wordt en hoe de verschillende relevante partijen daar het beste bij betrokken kunnen worden voor het creëren van een kwalitatief hoogstaande uitwerking en een breed draagvlak onderdeel uit van het advies aan de minister.

Ortec Finance is inmiddels gestart met een inventarisatie van de manier waarop in de praktijk de marktwaardering van vastgoed in verhuurde staat plaatsvindt. Een aantal corporaties is gevraagd daaraan deel te nemen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, accountantsorganisaties, waarderingsdeskundigen en corporatiemanagers. Medio november organiseert CFV voor deze partijen een rondetafelbijeenkomst met als doel een reactie te ontvangen op de eerste resultaten van het onderzoek.

Bron: Vastgoedmarkt
 

« Terug naar het overzicht