Liberalisatiegrens per 1 januari 2020 verhoogd

18 november 2019

Liberalisatiegrens per 1 januari 2020 omhoog

De liberalisatiegrens voor zelfstandige wooneenheden zal per 1 januari 2020 worden verhoogd naar € 737,14. Deze verhoging kan gevolgen hebben voor lopende verkoopprocessen en biedt corporaties meer ruimte om te investeren in nieuwbouw. 

Consequenties verkoop corporatiebezit
Corporaties krijgen bij verkoop mogelijk te maken met andere regelgeving. Het aantal WWS punten én de actuele huurprijs bepalen welke regelgeving vanuit het BTIV en RTIV van toepassing is op verkoopprocessen. Per 1 januari zal een woning bij mutatie over minimaal 145 of meer WWS punten moeten beschikken om te kwalificeren als een woning in de vrije sector. Dit aantal is momenteel 142 punten.

Wilt u weten wat de verhoging voor u betekent?
Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u graag naar de recent gepubliceerde MG-Circulaire huurtoeslagparameters en overige bedragen woningmarkt 2020.

Wilt u weten wat de verhoging specifiek voor u betekent? Bijvoorbeeld voor lopende verkoopprocessen of uw wensen en mogelijkheden ten aanzien van investeringen in nieuwbouw? Neem dan contact met op met Chanine van Kleij van Capital Value, 030 72 71 700.

« Terug naar het overzicht