Nederlandse woningmarkt is gebaat bij corporaties die grotere stappen willen zetten

10 november 2014

Nederlandse woningen

Bron: PropertyNL - Nederlandse vastgoedprofessionals maken zich zorgen of corporaties in de komende periode de stap zullen zetten naar de verkoop van grotere portefeuilles met te liberaliseren huurwoningen. Dat bleek gisteren tijdens een congres van Dynamis Taxaties Nederland in Utrecht.

Erik Steinmaier, hoofd Real Estate Advisory van ABN Amro, zei in een reactie op vragen van dagvoorzitter Baldwin Poolman (directeur Dynamis Taxaties) dat hij zich zorgen maakt over de wil van corporaties om huurwoningen te verkopen. ‘Alleen optimalisering van portefeuilles is te weinig. De Nederlandse woningmarkt is gebaat bij corporaties die grotere stappen willen zetten.’ Steinmaier wees erop dat de verkopen van woningportefeuilles tot nu toe een bescheiden omvang hebben. De verkoop van een woningportefeuille van 5500 woningen door Vestia aan Patrizia (€ 578 mln), is qua grootte feitelijk een ‘incident’.
 
Poolman wees er in zijn presentatie op dat 814.000 van de ruim 2,2 mln corporatiewoningen in Nederland geliberaliseerd kunnen worden en dus gekocht door beleggers. Wim Wensing, directeur investment management van woningbelegger Amvest, zei dat het ondanks dat grote potentieel van te liberaliseren huurwoningen een grote uitdaging is om geschikt product te vinden in de Nederlandse markt. Dat zou toch vooral moeten komen van corporaties, maar Wensing ziet de stroom verkopen nog niet echt op gang komen. Hij wees erop dat er geld genoeg is voor woningbeleggingen, ook van de zijde van Nederlandse institutionele beleggers. ‘Maar dan moet er wel genoeg product zijn.’

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties adviseerde vorige week in haar eindrapport de taken van woningcorporaties wettelijk te begrenzen tot wat als de klassieke kerntaak wordt beschouwd: het zorgen voor de huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn. Bestaande niet-DAEB-activiteiten moeten verantwoord worden afgebouwd. De commissie ging daarmee verder dan minister Blok (Wonen, Rijksdienst) die in beperkte mate commerciële activiteiten van corporaties wil toestaan, mits de markt het niet oppakt. Tijdens de bijeenkomst van Dynamis Taxaties gisteren bleek dat veel professionals twijfelen of de liberaal Blok gezien de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer in staat zal zijn de handen op elkaar te krijgen voor een werkelijke begrenzing tot de kerntaak van corporaties. Als dat niet lukt, zou dat jammer zijn gezien de huidige zeer grote belangstelling van – buitenlandse – beleggers en een historische kans op hervorming van de huurwoningmarkt, zo viel te beluisteren. 

Bron: PropertyNL

« Terug naar het overzicht